Testamentaire last

De uiterste wilsbeschikking

Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Ook kan een last opgelegd worden aan een executeur.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Testamentaire last komt in vele vormen

De opgelegde last kan van alles inhouden. Zo kan de last een betaling van een geldbedrag inhouden, maar ook andersoortige prestaties zoals het verzorgen van de dieren van de erflater of het doen oprichten van een stichting.

Lastplichtige moet last uitvoeren

 

De erfgenaam of legataris die belast is met de uitvoering van de last wordt de “lastplichtige” genoemd. De lastplichtige heeft aldus een verplichting. Er is echter niemand die de nakoming van de last kan vorderen. Het verschil tussen een legaat en een last bestaat daarin dat een lastbevoordeelde geen vorderingsrecht heeft.

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
Roep de hulp van KoetzierPoiesz Advocaten in bij testamentaire last!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Vervallenverklaring

Een erfgenaam of legataris op wie een testamentaire last rust, verkrijgt zijn aandeel in de nalatenschap onder een ontbindende voorwaarde. De voorwaarde ziet op de uitvoering van de last. Voert de lastplichtige de last niet uit, dan kan de rechter een vervallenverklaring uitspreken. Hierdoor raakt de erfgenaam zijn aanspraak op de nalatenschap kwijt. Deze vervallenverklaring kan uitgesproken worden op verzoek van elke onmiddellijk bij de vervallenverklaring belanghebbende.

KoetzierPoiesz Advocaten helpt u bij een testamentaire last

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over testamentaire last?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94