Testamentaire last

De uiterste wilsbeschikking

Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Ook kan een last opgelegd worden aan een executeur.

bolweg-advocaten-wapen-favicon

Testamentaire last komt in vele vormen

De opgelegde last kan van alles inhouden. Zo kan de last een betaling van een geldbedrag inhouden, maar ook andersoortige prestaties zoals het verzorgen van de dieren van de erflater of het doen oprichten van een stichting.

Lastplichtige moet last uitvoeren

 

De erfgenaam of legataris die belast is met de uitvoering van de last wordt de “lastplichtige” genoemd. De lastplichtige heeft aldus een verplichting. Er is echter niemand die de nakoming van de last kan vorderen. Het verschil tussen een legaat en een last bestaat daarin dat een lastbevoordeelde geen vorderingsrecht heeft.

Roep de hulp van Bolweg Advocaten in bij testamentaire last!
bolweg-advocaten-wapen-favicon

Vervallenverklaring

Een erfgenaam of legataris op wie een testamentaire last rust, verkrijgt zijn aandeel in de nalatenschap onder een ontbindende voorwaarde. De voorwaarde ziet op de uitvoering van de last. Voert de lastplichtige de last niet uit, dan kan de rechter een vervallenverklaring uitspreken. Hierdoor raakt de erfgenaam zijn aanspraak op de nalatenschap kwijt. Deze vervallenverklaring kan uitgesproken worden op verzoek van elke onmiddellijk bij de vervallenverklaring belanghebbende.

Bolweg Advocaten helpt u bij een testamentaire last

  Uw telefoonnummer

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over testamentaire last?

  Een testamentaire last is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen een verplichting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Ook kan een last opgelegd worden aan een executeur.

   

  U vindt hier de routebeschrijving naar het kantoor van Bolweg Advocaten, op de van Eedenstraat 18 in Haarlem.

   

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem. Het advocatenkantoor ligt op relatief korte afstand van de steden Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.