Uitleg van een testament

Uitleg van een testament

door: Dellali Segbedzi

Uitleg van een testament

Als u een akte laat opmaken waarin u vastlegt wat er na uw overlijden moet gebeuren met (bijvoorbeeld) uw vermogen, doet u een uiterste wilsbeschikking. Een bekend voorbeeld van een uiterste wilsbeschikking is een testament. Maar ook een handgeschreven document dat u heeft ondertekend en van een datum heeft voorzien, een codicil,  is een uiterste wilsbeschikking. Na het overlijden kan blijken dat niet elke bepaling in de uiterste wilsbeschikking duidelijk is; deze dienen dan uitgelegd te worden. Het uitleggen gebeurt aan de hand van de verhoudingen die de erflater wilde regelen met de uiterste wilsbeschikking en de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. Dat dit uitleggen niet eenvoudig is, blijkt uit onderstaande zaak.

Een man heeft in zijn testament vijf van zijn zeven kinderen met naam en geboortedatum als zijn erfgenamen genoemd. Aan het eind van de bepaling staat: ‘Mijn kinderen en andere afstammelingen worden hierna ook aangeduid met: mijn erfgenamen’. De Hoge Raad buigt zich over de vraag hoe de bepaling moet worden uitgelegd. Bedoelde de man hier alleen de vijf met naam genoemde kinderen, of verwees hij met ‘mijn kinderen’ ook naar de twee andere kinderen uit een eerder huwelijk?

De Hoge Raad kijkt in de eerste plaats naar de verhoudingen die de man met zijn testament heeft willen regelen. Uit het testament blijkt dat de man de verhouding tussen zijn echtgenote en de vijf kinderen uit dat huwelijk heeft willen vastleggen. Dat hij de kinderen uit het eerdere huwelijk niet expliciet heeft uitgesloten, doet daar niets aan af. Het testament ziet namelijk toe op de verdeling van de boedel van de man en zijn echtgenote. Daarnaast noemt hij enkel zijn laatste vijf kinderen en echtgenote in zijn testament. Hieruit moet worden afgeleid dat hij alleen de verhouding met hen heeft willen regelen.

Naast de verhoudingen die de man met zijn testament heeft willen regelen, zijn de omstandigheden waaronder het testament werd opgemaakt van belang. Toen het testament werd opgemaakt, was het niet toegestaan om een verdeling te maken zonder hierbij alle ten tijde van het overlijden in leven zijnde kinderen te betrekken. De notaris was volgens de Hoge Raad op de hoogte van deze omstandigheid en zou dus geen testament hebben opgesteld zonder alle kinderen te betrekken. Hier kan uit worden afgeleid dat de man de notaris niet had ingelicht over zijn twee eerdere kinderen. De Hoge Raad concludeert dat dit aantoont dat de woorden ‘mijn kinderen’ die de notaris in het testament heeft opgenomen, uitgelegd moeten worden als een verwijzing naar de vijf met naam genoemde kinderen.

Het testament wordt in deze uitgelegd dat de man als bedoeling heeft gehad alleen zijn vijf kinderen uit het tweede huwelijk tot erfgenaam te benoemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de twee andere kinderen wel aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie.

 

Advocaat erfrecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]