Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

door: Erik Hendrikson

De verklaring van erfrecht na nietigverklaring van testament

Dient u iets te bewijzen ten aanzien van een nalatenschap, dan komt men al gauw bij de verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht geeft onder andere aan wie erfgenaam zijn in een nalatenschap en wie het beheer hebben over goederen in de nalatenschap. De notaris kan daarnaast andere feiten, die van belang zijn, in de verklaring van erfrecht vermelden. Een bank kan u als erfgenaam om een verklaring van erfrecht van vragen om te bewijzen dat u het beheer heeft verkregen over de bankrekening van de overledene. De bank mag afgaan op hetgeen in de verklaring van erfrecht staat. Wanneer de in de verklaring van erfrecht vermelde erfgenaam geen erfgenaam blijkt te zijn, wordt de bank beschermd door de wet.

12 juli 2016 Gerechtshof ‘s Hertogenbosch

In een uitspraak van 12 juli 2016 stond het Gerechtshof ’s Hertogenbosch voor de vraag wat de nietigverklaring van een testament betekent voor een reeds uitgegeven verklaring van erfrecht. Wat was er in deze zaak gebeurd en wat heeft het hof overwogen?

Het ging in deze zaak om de nalatenschap van een man, die was overleden op 8 mei 2010. Overledene had in 2008 een testament laten opmaken door de notaris, waarin hij persoon X tot enig erfgenaam had benoemd. Een jaar later, in 2009, liet overledene een nieuw testament opstellen door de notaris, waarbij zijn broer en zus enig erfgenaam zouden worden. Persoon X kwam in het nieuwe testament niet meer voor. Persoon X ging naar de Rechtbank Oost-Brabant en stelde dat het testament van 2009 nietig is, omdat de overledene bij het maken van het testament niet in staat was om zijn wil te bepalen. Overledene verbleef destijds in een verpleeghuis en een getuige meldde onder andere dat er nauwelijks nog te communiceren was met hem.

Uiteindelijk wordt door de rechtbank het testament nietig verklaard wegens een geestelijke stoornis van de overleden man toen het testament werd opgemaakt, waarmee het testament van 2008 de laatste wil van overledene is geworden. Persoon X is dus enig erfgenaam. Een verklaring van erfrecht was door de notaris reeds opgemaakt op basis van het testament uit 2009, waarin staat dat de broer en zus erfgenaam zijn. Wat betekent de nietigverklaring van het testament door de rechtbank voor die verklaring van erfrecht?

Het hof heeft bekrachtigd wat de rechtbank eerder heeft overwogen met betrekking tot de reeds afgegeven verklaring van erfrecht. De nietigheid van het testament brengt niet de nietigheid van de verklaring van erfrecht mee. De verklaring van de notaris op basis van het testament uit 2009 is niet nietig. Daarentegen blijkt de verklaring van erfrecht achteraf gezien onjuist te zijn en dient hij vervangen te worden door een nieuwe verklaring van erfrecht met aantekening daarvan op de oorspronkelijke verklaring van erfrecht. De broer en zus zijn nooit erfgenaam geweest, maar persoon X wel. In de nieuwe verklaring van erfrecht zal persoon X dan ook als erfgenaam genoemd worden.

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Verklaring van erfrecht

[/one_half_last]