Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

door: Laura Freijser

Inleiding

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Wanneer u de nalatenschap verwerpt, bent u geen erfgenaam meer en hebt u geen recht op gelden of goederen uit de nalatenschap. Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap houdt in dat u de nalatenschap aanvaardt zonder daarbij een voorbehoud te maken. In dat geval erft u alle bezittingen, maar ook alle schulden van de erflater. Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de nalatenschap slechts indien sprake is van een positief saldo. In dat geval komt een resterend positief saldo u pas toe wanneer alle schulden zijn voldaan. Maar wat gebeurt er als u de nalatenschap zuiver hebt aanvaard en achteraf blijkt dat de schulden veel hoger zijn dan u aanvankelijk wist?

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Voor deze situatie is het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingediend. Dit wetsvoorstel is op 7 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en beoogd erfgenamen beter te beschermen tegen schulden bij de aanvaarding van een nalatenschap. De wet zal in werking treden op 1 september 2016.

Bescherming

De wet biedt op twee manieren bescherming aan erfgenamen tegen schulden. Zo verduidelijkt de wet wanneer sprake is van zuivere aanvaarding van een nalatenschap.

Zoals in een eerder artikel is behandeld, kan zuivere aanvaarding niet alleen plaatsvinden door middel van het tekenen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank, maar kan zuivere aanvaarding ook uit uw gedragingen of verklaringen blijken. Wanneer u hier niet van op de hoogte bent, kunt u de nalatenschap dus onbewust en ongewild zuiver aanvaarden. Een zuivere aanvaarding is echter onherroepelijk en kan er derhalve voor zorgen dat een erfgenaam onbewust en ongewild in financiële problemen komt. Na inwerkingtreding van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden is slechts nog sprake van zuivere aanvaarding wanneer de erfgenaam beschikkingshandelingen verricht door goederen uit de nalatenschap te verkopen, bezwaren of op andere wijze aan het verhaal van de schuldeisers te onttrekken.

Tevens beschermt de wet erfgenamen tegen onverwachte schulden. Een onverwachte schuld is een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Wanneer een erfgenaam binnen 3 maanden na zuivere aanvaarding alsnog op de hoogte raakt van een dergelijke schuld, kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te ontheffen van zijn verplichting de onverwachte schuld uit eigen vermogen te voldoen.

Bolweg Advocatuur

Wilt u meer weten over de gevolgen van het aanvaarden van een nalatenschap en de bescherming tegen eventuele onverwachte schulden? Neemt u dan contact op met Bolweg Advocatuur.

 

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Legitieme portie

[/one_half_last]