Wettelijke indexering 2016

Wettelijke indexering 2016

door: Inge van Pelt

Inleiding
In de Nederlandse wet is opgenomen dat bij rechterlijke uitspraak óf bij overeenkomst, een eerder vastgesteld bedrag aan alimentatie, jaarlijks per 1 januari moet worden geïndexeerd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. Bij de bepaling van het percentage houdt de Minister rekening met de ontwikkelingen van de lonen, waarbij gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gebruikt. De wettelijke indexeringsregeling geldt zowel voor partneralimentatiebedragen als voor kinderalimentatiebedragen.

Verhoging per 1 januari 2016
Ook voor dit jaar heeft de Minister vastgesteld met welk percentage de partner- en kinderalimentatiebedragen moeten worden verhoogd.

Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3% (voor het jaar 2016).

Verhoging voorgaande jaren per 1 januari
2008 2,2%
2009 3,9%
2010 2,3%
2011 0,9%
2012 1,3%
2013 1,7%
2014 0,9%
2015 0,8%

Bron: Staatscourant 2015 (te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl)

Is de wettelijke indexering voor u van toepassing?
Het merendeel van de eerder vastgestelde partner- en kinderalimentatiebedragen dienen te worden geïndexeerd. Dit is echter niet altijd het geval. Het kan zijn dat u bij rechtelijke uitspraak óf bij overeenkomst andere afspraken hebt gemaakt, waarmee u van de wettelijke indexering afwijkt. Ook kan het zijn dat u de wettelijke indexering geheel hebt uitgesloten. Of u in het verleden uitzonderingen hebt gemaakt op de wettelijke indexering of deze geheel heb uitgesloten, kunt u nagaan door uw echtscheidingsconvenant en/of uw ouderschapsplan erop na te slaan. Wanneer u geen andere afspraken hebt gemaakt én de wettelijke indexering niet hebt uitgesloten, geldt voor u de wettelijke indexering zoals hierboven is weergegeven. Ook indien u helemaal geen afspraken hebt gemaakt, geldt de wettelijke indexering automatisch.

Ondanks het feit dat in veel gevallen geïndexeerd moet worden, gebeurt dit niet altijd. In principe moet het niet nodig zijn om de alimentatieplichtige te wijzen op de wettelijke indexering. Vergeet hij of zij echter dat er geïndexeerd moet worden, dan kunt u hem of haar het beste aanschrijven. Veel mensen vergeten de indexering namelijk. Wil de alimentatieplichtige zijn betalingsverplichting na aanschrijving echter niet nakomen, dan is hij of zij in gebreke. De alimentatiegerechtigde heeft in dat geval een vordering op de alimentatieplichtige ter grootte van het bedrag dat hij of zij is misgelopen, doordat de alimentatieplichtige niet aan zijn of haar betalingsverplichting wil voldoen. In dat geval kunt u, wanneer u alimentatiegerechtigd bent, het beste contact opnemen met Bolweg Advocatuur. Ook als er al jaren lang niet is geïndexeerd, omdat de alimentatieplichtige hier niets van wil weten, doet u er verstandig aan om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur. Hierbij moet u rekening houden met het feit dat vorderingen een verjaringstermijn hebben van vijf jaar. Hierdoor kan mogelijk niet het gehele bedrag aan ‘betalingsachterstand’ worden geïnd.

Een rekenvoorbeeld
Indien de wettelijke indexering van toepassing is, kunt u (laten) berekenen wat de hoogte van de alimentatie zou moeten zijn per 1 januari 2016.

In dit rekenvoorbeeld is het alimentatiebedrag €250,00 per maand, hetgeen in 2014 is vastgesteld door een rechter. Het maakt voor de berekening niet uit of het om partneralimentatie dan wel om kinderalimentatie gaat.

Met ingang van 1 januari 2015 is dit bedrag van €250,00 verhoogd met 0,8% (zoals uit bovenstaande tabel blijkt). €250,00 x 1,008 = €252,00.

Met ingang van 1 januari 2016 dient dit bedrag eveneens te worden verhoogd, ditmaal met 1,3%.

€252,00 x 1, 013 = €255,276. Afgerond bedraagt de alimentatie per 1 januari 2016 €255,28 per maand.

De alimentatieplichtige die de wettelijke verhoging niet kan betalen
‘Heel prettig is het, dat de Minister bij het bepalen van de jaarlijkse indexering rekening houdt met de algemene loonontwikkelingen in het land, maar mijn loon is niet gestegen, het is gedaald! Moet ik nu toch de wettelijke indexering betalen?’

Dit is een vraag die u als alimentatieplichtige wellicht hebt. In principe bent u verplicht om de wettelijke indexering te betalen. De Minister heeft rekening gehouden met het feit dat individuele omstandigheden (sterk) kunnen afwijken van de algemene ontwikkeling van het loonpeil. U kunt in dat geval proberen om met de alimentatiegerechtigde in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Bolweg Advocatuur. Uw advocaat kan met u de gang naar de rechter maken om een vroegere rechterlijke uitspraak óf alimentatieovereenkomst aan te laten passen aan de veranderde omstandigheden. Ook voor al uw overige vragen over de wettelijke indexering kunt u contact opnemen met Bolweg Advocatuur.

Advocaat familierecht Haarlem
Bent u op zoek naar een advocaat familierecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat familierecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Familierecht advocaat Haarlem

Familierecht advocaat Haarlem

[/one_half_last]