De wil van de wilsrechten

De wil van de wilsrechten

De wil van de wilsrechten (door Bärbel Theelen)

Als een persoon zonder testament overlijdt en een echtgenoot en een kind achterlaat, krijgt de langstlevende echtgenoot de gehele erfenis van de overledene. Dit wordt ook wel het recht van de langstlevende genoemd. De kinderen krijgen een onopeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot.

Tegenwoordig zijn er steeds meer samengestelde gezinnen, dit zijn gezinnen die bestaan uit een biologische ouder, een stiefouder en eventueel stiefkinderen. Hertrouwen na overlijden komt ook steeds vaker voor. Als de langstlevende ouder besluit opnieuw te gaan trouwen, krijgen de kinderen uit vorige huwelijken speciale rechten; de wilsrechten. Kinderen zullen door een nieuw huwelijk erf-technisch benadeeld worden. Zo gaat de vordering die zij hadden ontvangen uit het overlijden van de eerste ouder nu via het huwelijk naar de nieuwe aangetrouwde langstlevende partner. Doordat de vordering onopeisbaar is, kan het niet tussentijds worden opgeëist.

Dankzij de wilsrechten kunnen kinderen op deze manier geld en goederen die door het hertrouwen bij de stiefouder terecht zouden komen, beschermen. De langstlevende behoudt het recht om de goederen onder zich te houden en te gebruiken (vruchtgebruik), maar de kinderen zijn dan al formeel eigenaar. Komt de langstlevende ouder te overlijden, dan dient de stiefouder de goederen aan de kinderen af te staan.

Wilsrechten

Kinderen kunnen op verschillende momenten een beroep doen op de wilsrechten. Zo kan het wilsrecht worden ingeroepen op het moment dat de langstlevende ouder aangeeft dat hij wil hertrouwen. Ook kan het worden ingeroepen bij het overlijden van de langstlevende ouder. In dit geval kunnen de kinderen aan de stiefouder om uitbetaling van hun vordering vragen. In een testament kan van de wilsrechten worden afgeweken. Indien er een testament in het spel is, moet hier door de kinderen rekening mee worden gehouden. De wilsrechten kunnen worden uitgesloten of juist worden uitgebreid. Hierbij moet het wel gaan om een testament dat is opgesteld na 2003. Bij testamenten die zijn opgesteld vóór 2003 kunnen de wilsrechten namelijk niet worden toegepast.

Voorbeeld

Bernard overlijdt met achterlating van zijn vrouw Annabel en zijn zoon Cornelis. Doordat Bernard geen testament heeft opgesteld, krijgt op grond van de wettelijke verdeling Annabel de gehele nalatenschap. Cornelis krijgt een onopeisbare vordering van de helft van de nalatenschap. Een paar jaar later besluit Annabel te trouwen met Dirk. Cornelis kan op dit moment een wilsrecht uitoefenen. Zo kan hij het eigendom verwerven van goederen ter waarde van de helft van de erfenis van Bernard. Annabel behoudt dan wel het vruchtgebruik over het goed, maar het is in juridische zin eigendom van Cornelis. Mocht Cornelis besluiten zijn wilsrecht niet direct bij het hertrouwen uit te oefenen, krijgt hij nog een kans bij het overlijden van Annabel. Via de wettelijke verdeling zou Dirk namelijk de gehele nalatenschap ontvangen van Annabel, want hij is nu de langstlevende. Indien Dirk dan weer besluit te hertrouwen begint het hele proces opnieuw en kan het zijn dat Cornelis de vordering geheel uit het oog verliest. Dit kan voor familie-erfstukken, maar ook voor geldvorderingen natuurlijk heel jammer zijn. Cornelis krijgt ook een wilsrecht op zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn moeder Annabel.

Kortom, het bestaan van wilsrechten brengt duidelijk het beschermen van kinderen tegen het stiefoudergevaar teweeg. Doordat we tegenwoordig steeds meer samengestelde gezinnen zien, komen deze wilsrechten voor de kinderen goed van pas.

Mocht u nog vragen hebben over uw wilsrechten of

 

Advocaat erfrecht Haarlem

Bent u op zoek naar een advocaat erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé advocaat erfrecht Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw advocaat familierecht van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Codicil

[/one_half_last]