Zuivere aanvaarding van een nalatenschap

Zuivere aanvaarding van een nalatenschap

door: Mindy Mosk

Uit eten op kosten van de erflater: zuivere aanvaarding?

Eerder heeft u in een van onze blogberichten kunnen lezen over het aanvaarden van een nalatenschap en de twee soorten aanvaarding. Het grote verschil tussen zuivere aanvaarding en beneficiaire aanvaarding is dat je als erfgenaam bij zuivere aanvaarding met je privé vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap.

Een zuivere aanvaarding kan niet alleen geschieden door een verklaring af te leggen bij de notaris of bij de griffie van de rechtbank. In sommige gevallen wordt ervan uitgegaan dat een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard door een bepaalde gedraging of handeling. Dit speelde ook in het arrest van de Hoge Raad van 22 mei 2015.

In die betreffende zaak waren er twee erfgenamen, twee van de drie kinderen van de erflaatster. Het derde kind was al voor erflaatster overleden. Op de dag van overlijden van erflaatster zijn zoon en dochter met hun partners uit eten gegaan. Dit etentje is betaald door een van de twee erfgenamen met de pas van erflaatster. De vrouw van de overleden zoon stelt dat hiermee de nalatenschap zuiver is aanvaard. De overleden zoon had nog een vordering op de erflaatster, in verband met het overlijden van vader. Namens de twee kleinkinderen treedt de vrouw van de overleden zoon nu op. De nalatenschap was negatief, er waren meer schulden dan baten. De vrouw was daarom van mening dat zij verhaal kon halen op de privé goederen van de erfgenamen.

Om een nalatenschap zuiver te aanvaarden door middel van een gedraging, vereist de wet dat het op een ondubbelzinnige manier is gebeurd en zonder enig voorbehoud. De kantonrechter vond dat daaraan niet werd voldaan in deze zaak en heeft het verzoek afgewezen. Het gerechtshof was het niet eens met de kantonrechter en vond dat er als heer en meester over de nalatenschap was beschikt, door het betalen van het etentje met de pinpas van de erflaatster. De erfgenamen gingen in cassatie.

De Hoge Raad heeft uiteindelijk geoordeeld dat er geen sprake was van zuivere aanvaarding. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat het etentje gezien kon worden als kosten van de begrafenis. De Hoge Raad heeft wel een aantal bijzondere omstandigheden in ogenschouw genomen. Zo vond de Hoge Raad het van belang dat beide erfgenamen de uitvaart van erflaatster aan het regelen waren en zij daarvoor in het huis van de erflaatster verbleven, aangezien zij niet in de buurt woonden. Ook was er verder geen eten en drinken in huis. De Hoge Raad vond het bedrag van het etentje voor 4 personen bescheiden, namelijk €119,00 voor vier personen. Dit liet zien dat erfgenamen niet heel uitgebreid zijn gaan dineren. Al met al kwam de Hoge Raad dus tot de conclusie dat er in deze omstandigheden geen sprake was van zuivere aanvaarding.

Uit deze uitspraak volgt ook dat niet standaard ervan uit kan worden gegaan, dat uit eten gaan op kosten van de erflater aangemerkt kan worden als kosten van de begrafenis. Het is daarom altijd van belang om hier goed over na te denken. De rechter kijkt naar de specifieke omstandigheden van het geval voor de vraag of er zuiver is aanvaard door middel van een gedraging of handeling.

Bevindt u zich in een situatie waarbij u niet zeker weet of uw eigen vermogen in gevaar komt? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot de handelingen die u wel en niet mag doen na het overlijden van een familielid of kennis, zonder dat er gevaar bestaat dat uw gedraging wordt gezien als een zuivere aanvaarding en u de schulden van de nalatenschap dient te voldoen uit uw eigen vermogen.

Erfrecht advocaat

Hebt u vragen over rechten en verplichtingen uit het erfrecht? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht

Erfrecht advocaat

[/one_half_last]