Het erfrecht

De Erfrecht Specialisten in Haarlem staan voor u klaar

Specialisten in erfrecht

Het nieuwe erfrecht is door de wetgever in 2003 in ons burgerlijk wetboek ingevoerd en gaat over regels omtrent de opvolging in het geheel van goederen en schulden (de nalatenschap of erfenis) van een overleden persoon (de erflater). Onze erfrecht advocaten zijn volledig gespecialiseerd in het erfrecht. Hierdoor staat KoetzierPoiesz Advocaten u te allen tijde professioneel en discreet terzijde.

Onder erfrecht vallen:

kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto

KoetzierPoiesz Erfrecht Advocaten staan voor u klaar

  Uw telefoonnummer

  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Het relatief nieuwe erfrecht

  Door de wetgever is in het (relatief) nieuwe erfrecht een duidelijke keuze gemaakt voor het ongestoord laten verder leven van de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Alle goederen (en schulden) gaan over op deze achterblijvende partner en als er kinderen zijn, verkrijgen deze een vordering op de langstlevende, die in beginsel niet opeisbaar is gedurende het leven van de langstlevende.

   

  Hiermee heeft de wetgever gekozen voor het vastleggen van de ouderlijke boedelverdeling in de wet, die vóór 2003 in de meeste testamenten werd gebruikt. Indien geen testament is opgesteld, geldt dus nu de wettelijke regeling waarin de ouderlijke boedelverdeling is geregeld.

  Vraag de erfrecht advocaten van KoetzierPoiesz Advocaten om hulp!
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Testament

  Sommige mensen kiezen ervoor om de wettelijke regeling (gedeeltelijk) ongedaan te maken en om hun specifieke wensen vast te leggen in een testament. Naast de regeling over wie wat toekomt na overlijden kan in een testament ook geregeld worden wie bijvoorbeeld de begrafenis/crematie verzorgt en wie zorgt voor afwikkeling van de nalatenschap (executeur, voorheen executeur-testamentair). Er kunnen diverse zaken geregeld worden in een testament.

  Opstellen van een testament

  Voor het laten opstellen van een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, moet u een notaris inschakelen. Wilt u een second opinion over een testament? Dreigt of is er een geschil over de uitleg van een testament? Dan doet u er goed aan om KoetzierPoiesz Advocaten in te schakelen. Dé erfrecht advocaat van ons kantoor, gespecialiseerd in erfrecht, staat u graag terzijde.

  kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
  Vraag de erfrecht advocaten van KoetzierPoiesz Advocaten om hulp!
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Levenstestament

  Een relatief nieuw fenomeen is het zogeheten levenstestament. Juridsch gezien heeft het vrij weinig van doen met het erfrecht, omdat een levenstestament juist ziet op de situatie vóór overlijden en het testament juist op de situatie na overlijden.

   

  Het levenstestament is een schriftelijke volmacht, waarin aan de gevolmachtigde (de vertrouwenspersoon) diverse taken en bevoegdheden worden toebedeeld die gedurende het leven van de volmachtgever kunnen worden uitgeoefend. Ook voor een beoordeling van een levenstestament kunt u contact opnemen met KoetzierPoiesz Advocaten.

  Internationaal erfrecht

  Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. In lijn met het toenemend aantal grensoverschrijdende nalatenschappen treedt een nieuwe verordening in werking om de erfopvolging binnen de Europese Unie gemakkelijk te laten verlopen. De verordening is van toepassing op erfenissen waarbij de erflater op of na 17 augustus 2015 is overleden.

  kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
  Vraag de erfrecht advocaten van KoetzierPoiesz Advocaten om hulp!
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Bevoegdheid van de rechter in internationaal nalatenschap

  In de verordening worden regels gegeven voor de bevoegdheid van de rechter in deze internationale nalatenschappen. Verder wordt bepaald welk nationaal recht van toepassing is op de afwikkeling van de nalatenschap en op de erfopvolging. Ook wordt een zogeheten Europese verklaring van erfrecht geïntroduceerd, waardoor erfgenamen en executeurs hun bevoegdheden in andere lidstaten makkelijker moeten kunnen gaan uitvoeren. Ten slotte wordt in de verordening de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken en authentieke aktes geregeld op het gebied van erfrecht.

   

  KoetzierPoiesz Advocaten juicht deze internationale ontwikkeling toe. Wordt u geconfronteerd met de afwikkeling van een internationale nalatenschap? Neem dan vooral contact op met KoetzierPoiesz Advocaten.

  In aanraking komen met het erfrecht

  U kunt zelf op diverse manieren in aanraking komen met het erfrecht. U wenst een testament (uiterste wil) op te stellen, u bent benoemd als executeur, u bent erfgenaam, u ontvangt een legaat (legataris) of u wenst een beroep te doen op uw legitieme portie (legitimaris).

  kpadvocaten-haarlem-voorbeeld-foto
  bolweg-advocaten-wapen-favicon

  Het erfrecht kent diverse posities

  Het erfrecht kent dus diverse posities waarin u kunt verkeren. De ene positie sluit de andere overigens niet uit. Het is mogelijk dat u naast erfgenaam (en dus recht hebt op een erfdeel) ook recht hebt op een legaat, terwijl u daarnaast als executeur van de erfenis bent benoemd. Voor deze verschillende posities kent het erfrecht verschillende regelingen. Iedere positie kan daarbij om een unieke benadering vragen.

   

  Laat u zich daarom goed voorlichten over uw rechtspositie en uw mogelijkheden om uw rechtspositie te beschermen en eventueel te versterken. Daarvoor kunt u het beste een erfrecht advocaat inschakelen met kennis en ervaring op het gebied van erfrecht. KoetzierPoiesz Advocaten is u daarom graag van dienst.

  KoetzierPoiesz Advocaten, uw specialistische erfrecht advocaten!

  Bij KoetzierPoiesz Advocaten bent u voor erfrecht aan het goede adres. KoetzierPoiesz Advocaten zijn dé gespecialiseerde erfrecht advocaten en voorzien u niet alleen van advies, maar zullen indien nodig met volle overtuiging voor u procederen.

  Waarom een erfrecht advocaat?

  Na het overlijden van de erflater en wellicht liever daarvoor al, wilt u weten wat uw rechtspositie is, op welke manier u deze positie kunt versterken en wat uw mogelijkheden zijn om uw “recht te halen”. Hierbij helpt uw erfrecht advocaat van KoetzierPoiesz Advocaten u graag!

   

  Een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht kan u daarbij goed van dienst zijn. Hij kan beoordelen wat uw rechtspositie is, hij kan u daarover adviseren en hij kan desnoods voor u tot het uiterste procederen. Dus heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met de erfrecht advocaat van KoetzierPoiesz Advocaten.

  Dit zeggen cliënten over ons

  Wilt u meer weten over Nederlands erfrecht?

  Wilt u graag langskomen bij KoetzierPoiesz Advocaten voor advies? Bij ons kunt u een eerste adviesgesprek aanvragen tegen een gereduceerd tarief. Voor de duur van maximaal een uur kunt u bij ons op kantoor uw zaak voorleggen en uw vragen stellen voor een vaste prijs van € 150,– incl. BTW.

  KoetzierPoiesz Advocaten Beverwijk
  Meerstraat 50
  1941 JC Beverwijk
  0251 - 22 90 72
  KoetzierPoiesz Advocaten Heemskerk
  De Trompet 1900C
  1967 DB Heemskerk
  0251 - 740 022
  KoetzierPoiesz Advocaten Bloemendaal
  Bloemendaalseweg 163-I
  2061 CJ Bloemendaal
  (spreeklocatie)
  023 - 212 34 00
  KoetzierPoiesz Advocaten Nieuw-Vennep
  Luzernestraat 13 – unit K
  2153 GM Nieuw-Vennep
  (spreeklocatie)
  0252 - 62 64 94